Finale Minis

Corsier – Lancy PLO

Tournoi Minis

Servette – Lancy PLO

Servette – Lancy PLO

Corsier – Lancy PLO

Finale Minis

Servette – PLO & Lancy

Servette – PLO & Lancy

Servette – PLO & Lancy